Bli medlem

E-merket sikkerhetsmerker norske nettbutikker og nettsider. Dette gjør vi for at du skal kunne surfe trygt på nett. Ser du en e-merket nettside eller nettbutikk kan du være sikker på at du besøker en profesjonell og trygg bedrift.

Medlemskap

799 kr / mnd

Totalt 9588 kr eks mva per år.

Medlemskap hos E-merket er bindende i 1 år og fornyes automatisk med 1 år. Oppsigelse av medlemskapet må gjøres senest en måned før fornyelse.

Medlemskap

1099 kr / mnd

Totalt 13 188 kr eks mva per år.

Medlemskap hos E-merket er bindende i 1 år og fornyes automatisk med 1 år. Oppsigelse av medlemskapet må gjøres senest en måned før fornyelse.

Medlemskap

1599 kr / mnd

Totalt 19 188 kr eks mva per år.

Medlemskap hos E-merket er bindende i 1 år og fornyes automatisk med 1 år. Oppsigelse av medlemskapet må gjøres senest en måned før fornyelse.

Medlemskap

2099 kr / mnd

Totalt 25 188 kr eks mva per år.

Medlemskap hos E-merket er bindende i 1 år og fornyes automatisk med 1 år. Oppsigelse av medlemskapet må gjøres senest en måned før fornyelse.

Medlemskap

2599 kr / mnd

Totalt 31 188 kr eks mva per år.

Medlemskap hos E-merket er bindende i 1 år og fornyes automatisk med 1 år. Oppsigelse av medlemskapet må gjøres senest en måned før fornyelse.