Sikkerhetsmerking
Ser du en nettside som har sikkerhetsmerket på nettsiden eller er oppført under Nettsider her hos oss kan du være sikker på at bedriften er til å stole på.
Sikker surfing på nett
Vi gjennomfører jevnlige stikkprøver og tester på alle våre nettsider for å se om de opprettholder våre krav til sikkerhetsmerking av nettsiden.
Gratis hjelp
Er du forbruker og trenger hjelp eller har spørsmål om en av våre sikkerhetsmerkede nettsider? Da bistår vi med hjelpen du trenger gratis.
Bekjemp svindel
Vi gjør grundige og jevnlige kontroller av våre sertifiserte nettsider slik at du som forbruker skal kunne føle deg trygg på nett.

Sikker surfing påe-merket nettsider

E-merket gjør jevnlig sikkerhetsmerking på alle nettsider som er e-merket. Hvis du som forbruker ønsker å redusere svindel-risiko så kan det være lurt å kun besøke nettsteder som er sikre og verifisert av kyndige. Har du opplevd å bli svindlet? Eller vil du rapportere en nettside? Da ønsker vi at du kontakter oss og sier ifra om dette!

Når du er besøker en e-merket nettside...

...har du alltid en oversikt over hvem eieren er
Når en nettside er e-merket kan sjekke hvem som eier nettsiden og hvilket firma som står bak.
...besøker du en trygg og lovlig nettside
Alle e-merket nettsider er trygge og lovlige etter Norske lover og regler, dette kontrolleres.
...kan du være sikker på at du får det du skal ha
Vi har kontroll og god kontakt med alle ansvarlige for enhver nettside.
...får du rask hjelp og veiledning
E-merkede nettsider gir deg svar på alle henvendelser innen 24 timer.
...har du fri tilgang og hjelp hos e-merket
Skulle det oppstå problemer hjelper e-merket deg i riktig retning innen 24 timer.
...besøker du en verifisert og kontrollert nettside
Alle e-merket nettsider blir jevnlig kontrollert slik at alle retningslinjer blir fulgt.

Kontaktskjema

Har du spørsmål, ønsker å rapportere
eller vil ha mer info så skriv til oss her

Om e-merket

e-merket verifiserer og sikkerhetsmerker nettsider som fyller våre retningslinjer. Ser du e-merket på en nettside kan du være sikker på at nettsiden er trygg og den kontrolleres jevnlig av e-merket.

Kontakt e-merket
Adresse:
Parkalléen 13, 3257 Larvik
Vestfold & Telemark

Telefon:  477 20 281

E-post:post@e-merket.no

Nettsiden er utviklet av Smart Digitalt AS